Акумулатор и батерия зареждане

Акумулатор и батерия зареждане, полезна информация от експертите по акумулатори и правилната им поддръжка.

Акумулатор и батерия зареждане

Характеристика на зареждането

Изразява изменението на плътността на електролита, ЕДН и напрежението на акумулатора в зависимост от времето на зареждането при постоянен заряден ток.

На фигурата е показана характеристика на зареждане на акумулатора.

Плътността на електролита в процеса на зареждането се увеличава по линеен закон по причина, обратна на посочената в предната характеристика.

 

Характеристика на зареждане на акумулатор с ток I3 = 0,1.С20

Рязкото нарастване на ЕДН и напрежението се обяснява с нарастване на плътността на електролита в порите и непосредствено до плочите. ЕДН при зареждане и превишава ЕДН при покой u0 с Du – на електролита в непосредствена близост до активната маса е по-голяма от плътността му в кутията.

Необходимото напрежение, което трябва да бъде приложено към отделния акумулатор, се определя по формула.

В края на зареждането ЕДН и напрежението допълнително нарастват поради допълнителната потенциална разлика на отрицателните плочи, създадена от натрупване на водородните йони. Те са получени от раз­лагане на водата на водород и кислород. Това се получава, когато почти цялата активна маса на плочите се е превърнала в PbO2 и Pb. Разла­гането на водата започва при напрежение 2,4 V на акумулатор. В края на зареждането напрежението достига до 2,7 V.

По-нататъшното зареждане не е необходимо, тъй като цялата активна маса е възстановена и плътността на електролита не се изменя.

След изключване на токоизточника напрежението на клемите на акумулатора със скок спада до ЕДН, което постепенно намалява до ЕДН при покой – плътността на електролита в порите и в непосредствена близост до плочите постепенно се изравнява с плътността на електролита в съда.

Много полезна информация за всички видове акумулатори и акумулаторни батерии, може да намерите в сайта на експертите в тази актуална област akumulatori-sofia.com

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО